Katarzyna Kopecka-Piech

Jestem doktorem nauk humanistycznych. Prowadzę badania z zakresu nauk o mediach. Specjalizuję się w problematyce zmian medialnych i komunikacyjnych, w tym w transformacjach nowych mediów i nowatorstwie w produkcji i konsumpcji nowych technologii.

Aktualnie realizuję projekty dotyczące m.in. mediatyzacji i saturacji medialnej.

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami oraz do współpracy.

Leksykon

222222_Book_128px

W 2015 roku ukazała się monografia mojego autorstwa zatytułowana „Leksykon konwergencji mediów” (Universitas, Kraków). Książka ta ma za zadanie zebrać i wyjaśnić najważniejsze pojęcia i terminy oraz relacje między nimi, naświetlić znaczenie powiązanych z konwergencją zagadnień, a także zilustrować (dosłownie i w przenośni) złożoną naturę konwergencji. Leksykon został podzielony na trzy rozdziały, które poruszają kwestie technologiczne, problematykę zawartości i jej odbioru oraz związki organizacyjno-prawno-polityczne.

Doświadczenie akademickie

222222_Academic_128px

Doktoryzowałam się na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowałam jako Research Assistant na Uniwersytecie Oksfordzkim. Staże podoktorskie odbywałam na Uniwersytecie w Oslo i Uniwersytecie Södertörns w Sztokholmie, a następnie podjęłam pracę w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Aktualnie pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam doświadczenie we współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Norwegii, Holandii, Chorwacji i Rumunii.

Wyróżnienia i aktywności

222222_Award_128px

Byłam stypendystką Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych, Instytutu Szwedzkiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (m.in. Stypendium Start) oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych. Mam doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi i grantowymi w kraju i za granicą (m.in. resortami nauki w Polsce i Republice Czeskiej) jako doradca, opiniodawca i ewaluator. Należę do Akademii Młodych Uczonych i Artystów przy Departamencie Prezydenta Wrocławia. Zainicjowałam i kieruję Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej.