Katarzyna Kopecka-Piech

Jestem doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Specjalizuję się w problematyce zmian medialnych i komunikacyjnych, w tym w transformacjach nowych mediów i nowatorstwie w produkcji i konsumpcji nowych technologii.

Aktualnie realizuję projekty dotyczące m.in. mediatyzacji i saturacji medialnej.

Zapraszam do zapoznania się z video dotyczącym mojego najnowszego projektu, a także z innymi publikacjami.

Monografia

222222_Book_128px

W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się monografia mojego autorstwa zatytułowana „Mediatization of Physical Activity. Media Saturation and Technologies” (Rowman & Littlefield: Lexington Books, Lanham, MD). Książka ta wyjaśnia, jak technologie medialne kształtują i transformują amatorską aktywność fizyczną. W badaniach zastosowałam nową koncepcję saturacji medialnej, co umożliwiło ilościowy pomiar i jakościową interpretację mechanizmów mediatyzacji oraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób osoby aktywne fizycznie korzystają z technologii medialnych i jak aktywność fizyczna zmienia się w związku z ich użyciem oraz… porzuceniem. Więcej o książce na stronie wydawcy.

Doświadczenie akademickie

222222_Academic_128px

Doktoryzowałam się na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowałam jako Research Assistant na Uniwersytecie Oksfordzkim. Staże podoktorskie odbywałam na Uniwersytecie w Oslo i Uniwersytecie Södertörns w Sztokholmie, a następnie podjęłam pracę kolejno w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jestem zatrudniona w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mam doświadczenie we współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Norwegii, Holandii, Chorwacji i Rumunii.

Wyróżnienia i aktywności

222222_Award_128px

Byłam stypendystką Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych, Instytutu Szwedzkiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (m.in. Stypendium Start) oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych. Mam doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi i grantowymi w kraju i za granicą (m.in. resortami nauki w Polsce i Republice Czeskiej) jako opiniodawca i ewaluator. Zainicjowałam i kieruję Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, w którym pełnię także funkcję członka zarządu. Współpracuję z Academia Europaea Wroclaw Knowledge Hub. Jestem także członkiem wspierającym Akademii Młodych Uczonych i Artystów przy Departamencie Prezydenta Wrocławia.