Katarzyna Kopecka-Piech

Jestem doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Specjalizuję się w problematyce zmian medialnych i komunikacyjnych, w tym w transformacjach nowych mediów i nowatorstwie w produkcji i konsumpcji nowych technologii.

Aktualnie realizuję projekty dotyczące m.in. mediatyzacji, w tym mediatyzacji wojny, życia codziennego, rodzinnego i aktywności fizycznej.

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami.

Projekty grantowe

222222_Book_128px


Aktualnie realizuję projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W pierwszym z projektów staram się odpowiedzieć na pytanie, jak rodziny aktywne fizycznie radzą sobie z cyfrowym detoksem. Drugi projekt, będący efektem współpracy polsko-szwedzko-ukraińskiej ma za zadanie określenie specyfiki dezinformacji w mediach społecznościowych podczas trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz określenie warunków skutecznej walki z nią i jej skutkami w Polsce, Szwecji i Ukrainie.

Doświadczenie akademickie

222222_Academic_128px

Doktoryzowałam się na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowałam jako Research Assistant na Uniwersytecie Oksfordzkim. Staże podoktorskie odbywałam na Uniwersytecie w Oslo i Uniwersytecie Södertörns w Sztokholmie, a następnie podjęłam pracę kolejno w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie jestem zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wyróżnienia i aktywności

222222_Award_128px

Byłam stypendystką Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych, Instytutu Szwedzkiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (m.in. Stypendium Start) oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych. Mam doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi i grantowymi w kraju i za granicą (m.in. resortami nauki w Polsce i Republice Czeskiej) jako opiniodawca i ewaluator. Zainicjowałam i kieruję Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Pełnię funkcję vice-chair Sekcji Mediatyzacji European Communication Research and Education Association. Jestem także członkiem wspierającym Akademii Młodych Uczonych i Artystów przy Departamencie Prezydenta Wrocławia.

  •